| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr xxxi/304/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin

z dnia 11 września 2014r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Szamocin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późń. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późń. zm.), Rada Miasta i Gminy Szamocin uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Szamocin, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Wzór deklaracji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Format elektroniczny wzoru deklaracji wykazanej w §1 niniejszej uchwały określony jest w formacie PDF, wzór deklaracji przesyłamy jako załącznik za pomocą formularza na Platformie ePUAP.

§ 3. Deklarację, o której mowa w ust.1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej (podpisując profilem zaufanym, który zakładamy na platformie ePUAP i potwierdzamy w najbliższej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędzie Skarbowym) pod adresem: www.epuap.gov.pl., w terminie 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a także w przypadku zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/290/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Szamocin.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamocin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr xxxi/304/14
Rady Miasta i Gminy Szamocin
z dnia 11 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TomTom

Założona w 1991 firma TomTom (AEX:TOM2) jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych ukierunkowanym na dostarczenie wszystkim kierowcom najlepszych na świecie rozwiązań nawigacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »