| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII/404 /2014 Rady Gminy Gniezno

z dnia 10 września 2014r.

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Drogom wewnętrznym położonym we wsi Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno, stanowiącym działki o nr 126/2 i 129/25 nadaje się nazwę ulicy "Lawendowa", której położenie i przebieg określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Słomczewski


Załącznik do Uchwały Nr LVII/404 /2014
Rady Gminy Gniezno
z dnia 10 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W wyniku podziału nieruchomości położonych we wsi Szczytniki Duchowne, oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 129, dokonanej decyzją Wójta Gminy Gniezno nr 55/2012 z dnia 07.11.2012 r., oraz decyzją nr 25/2009 z dnia 24.05.2009 r., wydzielono działki 126/2 i 129/25, które stanowią drogi dojazdowe do poszczególnych działek. Wnioskiem z dnia 09 lipca 2014 uczestnicy zebrania wiejskiego w Szczytnikach Duchownych, wystąpili do Wójta Gminy Gniezno i Rady Gminy Gniezno o nadanie przedmiotowym drogom w Szczytnikach Duchownych nazwy ul. Lawendowa. Niniejszą uchwałę podjęto na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, uznając celowość i zasadność podjęcia niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »