reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/312/2014 Rady Gminy Strzałkowo

z dnia 18 września 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Strzałkowo w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 12 § 4 -5 i § 11- 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Strzałkowo, na wniosek Wójta Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z zarządzeniem przez Prezesa Rady Ministrów na dzień 16 listopada 2014 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na terenie gminy Strzałkowo tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie, ustala jego numer, granice oraz wyznacza siedzibę obwodowej komisji wyborczej zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzałkowo.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Musielak


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/312/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 września 2014 r.

do uchwały XXXVII/312/204

Wykaz numeru i granicy odrębnego obwodu głosowania oraz jego siedziby utworzonego dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

7

Strzałkowo ul. Pułaskiego 1 (DPS)

Strzałkowo ul. Kościuszki 16

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Musielak


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVII/312/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 września 2014r.

Zgodnie z art. 12 § 4 - 5 i §10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zmianami) "Rady Gmin zobowiązane zostały do utworzenia w drodze uchwały na wniosek wójta odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym jeśli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców" i "utworzenie odrębnych obwodów głosowania następuje najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów".
Wobec powyższego koniecznym jest powołanie uchwały o utworzeniu odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej, gdzie w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. przebywać będzie powyżej 15 wyborców.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Musielak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama