reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/262/2014 Rady Gminy Siedlec

z dnia 23 września 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siedlec

Na podstawie art. 14 ust. 5 i 5a w związku z art.6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941, poz. 979, z 2013r. poz. 87, poz. 827, poz. 1650, z 2014r. poz. 7 i poz. 290), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2013 poz.594,poz.645 i poz.1318, z 2014r. poz.379, 1072 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Niniejszą uchwałą ustala się wysokość opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siedlec, wykraczające poza usługi określone w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Przedszkola prowadzone przez Gminę Siedlec zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

§ 3. Ustala się odpłatność rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za usługi świadczone ponad zakres opisany w § 2 niniejszej uchwały obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne,wykraczające ponad podstawę programową:

1) Zajęcia z katechetą.

2) Nabywanie umiejętności mówienia w języku obcym.

3) Zajęcia z rytmiki połączone z nauką tańca towarzyskiego.

4) Gimnastyka korekcyjna.

5) Kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do sztuki.

6) Zajęcia komputerowe.

7) Organizowanie zajęć z logopedą.

8) Zajęcia kulinarne.

9) Rozwijanie inwencji muzycznych.

10) Organizowanie zajęć sportowych.

11) Zabawy aktywizujące oraz badawczo- rozwijające zainteresowania otaczającym światem.

§ 4. Ustala się opłatę za każdą godzinę zajęć dziecka powyżej czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wskazanego w § 2 uchwały, w wysokości 1,00 zł .

§ 5. Miesięczna wysokość opłaty określona w § 4 ustalana jest na podstawie liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wskazany w § 2 niniejszej uchwały.

§ 6. Opłata o której mowa w § 5 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 7. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem, a rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXIX/152/2013 Rady Gminy Siedlec z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siedlec.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Xandia

Doradztwo finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama