reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/487/2014 Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 22 września 2014r.

w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 2 i art. 7a ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) w porozumieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, po zasięgnięciu opinii:

- Burmistrza Stawiszyna,

- Zarządu Powiatu Tureckiego,

- Zarządu Powiatu Konińskiego,

- Zarządu Powiatu Pleszewskiego,

- Zarządu Powiatu Ostrowskiego,

- Zarządu Powiatu Ostrzeszowskiego,

- Zarządu Powiatu Sieradzkiego,

- Prezydenta Miasta Kalisza, Rada Powiatu Kaliskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Pozbawia się kategorii dróg powiatowych następujące drogi powiatowe (ulice) położone w mieście Stawiszyn: nr 4640 P - ul. ZWM, nr 4641 P - ul. Garbarska, nr 4642 P - ul. Zamkowa, nr 4643 P - ul. Starościńska, nr 4644 P - ul. Szkolna.

2. Przebieg i położenie dróg wskazano na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozbawienie dróg, o których mowa w § 1 ust. 1, kategorii dróg powiatowych następuje z dniem 01.01.2015 r. pod warunkiem zaliczenia tych dróg do kategorii dróg gminnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego


Mieczysław Łuczak


Załącznik do Uchwały Nr XLVI/487/2014
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 22 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Drogi nr 4640 P, 4641 P, 4642 P, 4643 P i 4644 P położone są w Powiecie Kaliskim na teren ie miasta Stawiszyn. Drogi te pełnią rolę dróg lokalnych, stanowiących uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebą. Wobec czego w oparciu o art. 7 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) stwierdza się, że przedmiotowe drogi spełniają przesłanki pełnienia funkcji dróg gminnych i zasadne jest pozbawienie ich kategorii dróg powiatowych.

Stosownie do art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy, pozbawienie drogi kategorii dróg powiatowych " ... następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów, a miastach na prawach powiatu - opinii prezydentów miast.".

Organy zobowiązane do wystawienia opinii tj. Burmistrz Stawiszyn, Prezydent Miasta Kalisza oraz zarządy sąsiednich powiatów tj. pleszewskiego, tureckiego, ostrowskiego, sieradzkiego, konińskiego, ostrzeszowskiego w sprawie zaliczenia przedmiotowej drogi do kategorii dróg powiatowych nie wniosły zastrzeżeń. Pozytywne jest również stanowisko Zarządu Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie sprawy.

W związku z powyższym podjecie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama