| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 502/2014 Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 8 października 2014r.

w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 37 na obszarze Miasta Kalisza w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

Na podstawie art. 13a § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), po uzyskaniu zgody Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaliszu, zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 37 na terenie Miasta Kalisza w obwodzie utworzonym uchwałą Nr XXIX/390/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta Kalisza, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013r. poz. 37 z późn. zm.) i w wyborach zarządzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1134) na dzień 16 listopada 2014 r. wyznacza się siedzibę dla tej komisji w Szkole Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. dr. Bronisława Koszutskiego w Kaliszu, przy ul. Hanki Sawickiej 3b.

§ 2. 1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Kalisza.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Administracyjno-Gospodarczego.

§ 3. Zarządzenie przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu.

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Kaliszu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »