| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/694/14 Rady Miejskiej w Obornikach

z dnia 29 września 2014r.

w sprawie sposobu ustalania w komunikacji miejskiej Gminy Oborniki wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

Na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U.2012.1173 j.t. z późn. zm.) Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty dodatkowej, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego, stosowaną przez danego operatora, w następujący sposób:

1) jako 40-krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu;

2) jako 30-krotność tej ceny - za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;

3) jako 20-krotność tej ceny - za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:

a) rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty - bez odpowiedniego dokumentu przewozu,

b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków;

4) jako 100-krotność tej ceny - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.

§ 2. Opłatę manipulacyjną ustala się, uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej, w wysokości nie wyższej niż 10% tej opłaty, ustalonej w sposób określony w §1.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Drewicz


Uzasadnienie

Podjęcie uchwały jest konieczne, ponieważ obowiązująca uchwała (Nr XL/599/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia cen i opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, rzeczy i zwierząt gminną komunikacją pasażerską), w której określone są wysokości opłat dodatkowych w komunikacji miejskiej Gminy Oborniki ma zostać uchylona , a w jej miejsce mają być uchwalone trzy odrębne uchwały:

1. Uchwała w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób na terenie Gminy Oborniki.

2. Uchwała w sprawie wysokości cen z tytułu przewozu osób, rzeczy i zwierząt komunikacją miejską.

3. Uchwała w sprawie sposobu ustalania w komunikacji miejskiej Gminy Oborniki wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (której dotyczy niniejsze uzasadnienie).

Zastąpienie obowiązującej uchwały, w której mowa jest o opłatach dodatkowych, trzema wyżej wymienionymi uchwałami uporządkuje kwestię publikacji, stworzy większą przejrzystość i ułatwi ewentualne zmiany uchwał w przyszłości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »