reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/213/2014 Rady Miejskiej w Sulmierzycach

z dnia 21 sierpnia 2014r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Publiczne Przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest miasto Sulmierzyce, realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w odrębnych przepisach i zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1, pobiera się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą ponadprogramową godzinę.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,

3) zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci,

4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy,

5) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,

6) przygotowanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych i okolicznościowych, organizowanych na terenie miasta,

7) kształtowanie u dzieci świadomości zdrowotnej i nawyków dbania o własne zdrowie,

8) kształtowanie gotowości do podjęcia nauki w szkole.

§ 3. 1. Opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1, ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola, przekraczających wymiar określony w § 1.

2. Odpłatność, o której mowa w § 2 ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach oraz Uchwała Nr XV/88/2012 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulmierzyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązująca od 1 września 2014 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Gremblewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Śmidoda

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama