reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 851 Rady Miasta Konina

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze. zm.) w związku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Konina na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym,

2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3. umieszczenia w pasie drogowym obiektów handlowych lub usługowych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2.

1. Za zajęcie 1m2 powierzchni dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Konina, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz pasów dzielących:

Kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

stawka

1,55 zł

1,55 zł

0,89 zł

0,89 zł

2) jezdni do 20% szerokości, zatok postojowych i autobusowych, torowisk:

Kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

stawka

2,65 zł

2,65 zł

1,55 zł

1,55 zł

3) jezdni pow.20% do 50% szerokości:

Kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

stawka

4,86 zł

4,86 zł

2,65 zł

2,65 zł

4) pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni:

Kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

stawka

9,27 zł

9,27 zł

4,86 zł

4,86 zł

2. Do elementów pasa drogowego niewymienionych w ust.1 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości 0,66 zł.

§ 3.

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym

W poprzek drogi

Wzdłuż drogi

W jezdni

Poza jezdnią

24,28 zł

11,03 zł

6,62 zł

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości:

Kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

stawka

200,81 zł

200,81 zł

101,51 zł

101,51 zł

§ 4.

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

Kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

stawka

0,77 zł

0,44 zł

0,33 zł

0,23 zł

2) reklamy:

Kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

stawka

2,54 zł

2,12 zł

1,80 zł

1,48 zł

2. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 1 pkt 2 podwyższa się o 50%.

3. Dla reklam umieszczanych prostopadle do elewacji na budynkach w strefie A i B ochrony konserwatorskiej, wykonanych bez elementów świetlnych wyłącznie z metalu lub drewna, ustala się stawkę w kwocie 0,05 zł za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni reklamy dla wszystkich kategorii dróg. Projekt reklamy musi uzyskać pozytywną opinię konserwatora zabytków.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr 670 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miasta Konina


Wiesław Steinke

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama