| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXXVII/513/14 Rady Gminy Dopiewo

z dnia 27 października 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dopiewo o której mowa w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, ze zmianami) oraz art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Rada Gminy wyraża zgodę na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dopiewo na 2015 rok, o której mowa w art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, w wysokości 1 200,00 zł, na każde dziecko dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne.

2. Liczba dzieci na które udzielana jest dotacja, jest ustalana w oparciu o informację o aktualnej liczbie dzieci, określonej w § 5 pkt 1 Uchwały Nr LV/383/13 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dopiewo dla przedszkoli, publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. 1. Dotacja przeznaczona jest na poszerzanie oferty edukacyjnej przedszkoli, między innymi poprzez uatrakcyjnienie form realizacji podstawy programowej i organizację zajęć dodatkowych w wymiarze przynajmniej 3 rodzajów zajęć oraz na rekompensatę wpływów z tytułu zmniejszonych opłat wnoszonych przez rodziców.

2. Do trybu udzielania i rozliczania dotacji stosuje się odpowiednio zapisy Uchwały Nr LV/383/13 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dopiewo dla przedszkoli, publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3. Kwota dotacji wymieniona w § 1 przekazywana będzie w miesięcznych transzach w terminie do 25-go każdego miesiąca.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie art. 14 ust 5a z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw przedszkola wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć (Uchwała nr XLIX/355/13 Rady Gminy Dopiewo za dnia 29 lipca 2013 r.). Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystywana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne funkcjonujące na terenie gminy Dopiewo przyjęły zasadę pobierania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego zgodnie z uchwałą z dnia 29 sierpnia 2013 r. tj. 1 zł. za godzinę zajęć. Według powyższej uchwały za 6 godzin świadczeń przedszkole otrzyma 6 zł, natomiast według uchwały z dnia 22 kwietnia 2013 r. wysokość opłat to 8,30 zł. W celu pokrycia różnicy jest zasadne uchwalenie wyższej kwoty dotacji dla powyższych przedszkoli. Uchwała jest kontynuacją polityki przyjętej przez Gminę Dopiewo. W latach 2013 i 2014 również przyznano przedszkolom publicznym prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne funkcjonującym na terenie gminy Dopiewo Uchwałą NR LV/384/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dopiewo o której mowa w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PB Online

Serwis badań internetowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »