| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/698/14 Rady Miejskiej w Obornikach

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Oborniki na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 37,00 zł za 1 dt.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego stanowiący odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Oborniki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Drewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/698/14
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/698/14
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 informuje, iż średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wyniosła 61,37 zł za 1dt.

Biorąc pod uwagę fakt, iż Gmina Oborniki jest w III okręgu podatkowym stosuje się obniżone wartości przeliczników na 1 ha fizyczny gruntów rolnych.

Obniża się stawkę ustaloną przez GUS do poziomu 37,00 zł za 1 dt, przyjmując tą wartość jako obowiązującą przy obliczaniu podatku rolnego na 2015 rok.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »