| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/279/14 Rady Gminy Powidz

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i art.8 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849), w związku z pkt. 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 718 ) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 895).Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Powidz określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Należności z tytułu podatku od środków transportowych należy uiszczać bez wezwania na rachunek:PKO B.P. Oddz. Słupca Nr 10 1020 2746 0000 3102 0019 9117

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/224/13 Rady Gminy Powidz z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj. Wlkp. z 2013 r. , poz. 6052).

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej odpisu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Powidz oraz w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy Powidz


Jakub Gwit


Załącznik do Uchwały Nr XLIV/279/14
Rady Gminy Powidz
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »