| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/489/14 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 849), Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące wysokości stawek od nieruchomości (w złotych):

1) Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej: 0,75

2) Od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej: 22,51

3) Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej: 10,80

4) Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej: 4,70

5) Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej: 7,77

6) Od budowli: 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm)

7) Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni: 0,88

8) Od gruntów:

a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1,00 ha powierzchni: 4,58

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni: 0,44

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) Nieruchomości lub ich części wykorzystywane przez jednostki organizacyjne powołane do ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2) Nieruchomości lub ich części wykorzystywane przez świetlice wiejskie i instytucje kultury i sportu zajmowane na cele kulturalne, oświatowe i sportowe, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3) Nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele wypożyczania książek i czytelnictwa, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

4) Nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele doradztwa rolniczego, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

5) Nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele społecznie użyteczne świadczone na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2015 r. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska


Dorota Nowacka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Majszak

Ekspert z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »