reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/370/14 Rady Gminy Lubasz

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [1](Dz.U. z 2014r., poz. 849 ze zmianami) Rada Gminy Lubasz uchwala, conastępuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie gminy od 1 stycznia 2015 roku zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 3. Traci moc uchwała nr XVIII/193/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Lubasz


Wiesław Łyczykowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/370/14
Rady Gminy Lubasz
z dnia 7 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do uchwały nr XXXVI/370/14

Rady Gminy Lubasz

z dnia 07 listopada 2014

Uchwała określa stawki podatku od środków transportowych obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku uwzględniając ich wysokość w zakresie górnych granic kwotowych oraz zachowując stawki minimalne ogłoszone przez Ministra Finansów.

Ponadto zastosowano podział ze względu na rodzaj środka transportowego, dopuszczalną masę całkowitą, liczbę osi, rodzaj zawieszenia i liczbę miejsc do siedzenia.


[1]] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mec. Monika Brzozowska

Adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama