| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/975/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 27 października 2014r.

w sprawie likwidacji aglomeracji Kawęczyn

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159, Dz. U. z 2014 r. poz. 850) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Likwiduje się aglomerację Kawęczyn, wyznaczoną rozporządzeniem Nr 140/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kawęczyn (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 104, poz. 2569).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


Lech Dymarski


Uzasadnienie do Uchwały Nr LI/975/14
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 października 2014 r.

do uchwały Nr LI/975/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 27 października 2014 roku

Aglomeracja Kawęczyn została wyznaczona rozporządzeniem Nr 140/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2006 r.

Wójt Gminy Kawęczyn pismem z dnia 27 czerwca 2014 r. zwrócił się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o likwidację aglomeracji Kawęczyn.

Na podstawie nowych ustaleń stwierdzono, że na terenie aglomeracji Kawęczyn w miejscowości Kawęczyn istnieje biologiczna oczyszczalnia ścieków typu SBR, która obsługuje 1400 mieszkańców miejscowości Kawęczyn, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie Kolonia oraz Ciemień korzystających z 18,90 km istniejących sieci kanalizacyjnych. Do wybudowania pozostała jeszcze sieć kanalizacyjna w miejscowościach Marianów, Milejów, Głuchów, dla których planowana długość sieci wynosi 12,0 km, natomiast liczbę mieszkańców docelowo obsługiwanych przez planowaną sieć określono na 371 osób. Wskaźnik długości sieci dla planowanych sieci (12,0 km) i planowanej liczby mieszkańców (371) obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi 30,92 mk/km i jest mniejszy od wskaźnika długości sieci określonego w 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 995). Na terenie aglomeracji Kawęczyn ze zbiorczego systemu kanalizacji korzysta 1400 mieszkańców, w związku z tym aglomeracja Kawęczyn nie spełnia wymogów określonych w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.).

Dla miejscowości wchodzących w skład likwidowanej aglomeracji została opracowana alternatywna koncepcja oczyszczania ścieków komunalnych.

Uchwała nie zmienia obowiązków gmin w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym.

Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159, Dz. U. z 2014 r. poz. 850), traci moc rozporządzenie Nr 140/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kawęczyn (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 104, poz. 2569).

Wobec powyższego realizując kompetencje wynikające z art. 22 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw i po zasięgnięciu opinii właściwej rady gminy, podjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »