| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/ 494 /2014 Rady Gminy Rokietnica

z dnia 27 października 2014r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art.8 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 849)
Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t:

aa) data produkcji do 31.12.2006 roku:

- powyżej 3,5 do 5,5 t włącznie 757,00 zł

- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 1.003,00 zł

- powyżej 9 t - poniżej 12 t 1.512,00 zł

ab) data produkcji od 01.01.2007 roku:

- powyżej 3,5 do 5,5 t włącznie 657,00 zł

- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 893,00 zł

- powyżej 9 t - poniżej 12 t 1.352,00 zł

b) o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t:

infoRgrafika

2) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t:

- data produkcji do 31.12.2006 roku 1.762,00 zł

- data produkcji od 01.01.2007 roku 1.639,00 zł

b) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t:

infoRgrafika

3) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada:

a) dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- data produkcji do 31.12.2006 roku 942,00 zł

- data produkcji od 01.01.2007 roku 882,00 zł

b) dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

infoRgrafika

4) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) data produkcji do 31.12.2006 roku:

- mniej niż 30 miejsc 1.918,00 zł

- równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.425,00 zł

b) data produkcji od 01.01.2007 roku:

- mniej niż 30 miejsc 1.700,00 zł

- równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.071,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica


Marian Jakobsze

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »