reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 5 grudnia 2014r.

w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Środa Wielkopolska w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 849) Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się roczną stawkę podatku od środków transportowych w wysokości:

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1996 r.- stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1996 r. - stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton, wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1996 r. - stawki podatkowe określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton, wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1996 r. - stawki podatkowe określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - stawki podatkowe określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

7) Od przyczepy lub naczepy wyprodukowanej do dnia 31 grudnia 1996r., które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - stawki podatkowe określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

8) Od przyczepy lub naczepy wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 1996r., które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - stawki podatkowe określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

9) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - stawki podatkowe określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

10) Od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1996 r. - w zależności od liczby miejsc do siedzenia - stawki podatkowe określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

11) Od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1996 r. - w zależności od liczby miejsc do siedzenia - stawki podatkowe określa załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Dopierała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Środa Wielkopolska

w 2015 roku.

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1996 roku.
Dopuszczalna masa całkowita w tonach


Stawka podatku w złotych

Nie posiadający katalizatora spalin lub nie spełniający wymogów normy emisji spalin EURO 2 i powyżej

Posiadający katalizator spalin lub spełniający wymogi normy emisji spalin EURO 2 i powyżej

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

548,00 zł

521,00 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

701,00 zł

666,00 zł

powyżej 9 ton

836,00 zł

794,00 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Środa Wielkopolska

w 2015 roku.

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanych po dniu 31 grudnia 1996 roku.
Dopuszczalna masa całkowita w tonach


Stawka podatku w złotych

Nie posiadający katalizatora spalin lub nie spełniający wymogów normy emisji spalin EURO 2 i powyżej

Posiadający katalizator spalin lub spełniający wymogi normy emisji spalin EURO 2 i powyżej

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

537,00 zł

512,00 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

691,00 zł

656,00 zł

powyżej 9 ton

826,00 zł

785,00 zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Środa Wielkopolska

w 2015 roku.

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi
i dopuszczalna
masa całkowita
w tonach

Oś jezdna/ osie jezdne
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej
niż

mniej niż

Dwie osie

12

13

836,00 zł

846,00 zł

13

14

886,00 zł

897,00 zł

14

15

1241,00 zł

1252,00 zł

15

1241,00 zł

1369,00 zł

Trzy osie

12

17

1241,00 zł

1252,00 zł

17

19

1317,00 zł

1327,00 zł

19

21

1317,00 zł

1327,00 zł

21

23

1580,00 zł

1580,00 zł

23

25

1675,00 zł

1723,00 zł

25

1675,00 zł

1723,00 zł

Cztery osie i więcej

12

25

1580,00 zł

1580,00 zł

25

27

1580,00 zł

1580,00 zł

27

29

1580,00 zł

1808,00 zł

29

31

2325,00 zł

2681,00 zł

31

2325,00 zł

2681,00 zł


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Środa Wielkopolska

w 2015 roku.

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1996 roku.
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach


Stawka podatku w złotych

Nie posiadający katalizatora spalin lub nie spełniający wymogów normy emisji spalin EURO 2 i powyżej

Posiadający katalizator spalin lub spełniający wymogi normy emisji spalin EURO 2 i powyżej

od 3,5 tony i poniżej 12 ton

743,00 zł

706,00 zł


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Środa Wielkopolska

w 2015 roku.

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanych po dniu 31 grudnia 1996 roku.
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach


Stawka podatku w złotych

Nie posiadający katalizatora spalin lub nie spełniający wymogów normy emisji spalin EURO 2 i powyżej

Posiadający katalizator spalin lub spełniający wymogi normy emisji spalin EURO 2 i powyżej

od 3,5 tony i poniżej 12 ton

732,00 zł

696,00 zł


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Środa Wielkopolska

w 2015 roku.

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych
i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy
+ przyczepa
w tonach

Oś jezdna/ osie jezdne
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej
niż

mniej niż

Dwie osie

12

18

846,00 zł

836,00 zł

18

25

1590,00 zł

1580,00 zł

25

31

1590,00 zł

1580,00 zł

31

1448,00 zł

2120,00 zł

Trzy osie i więcej

12

40

1686,00 zł

1883,00 zł

40

1883,00 zł

2787,00 zł


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Środa Wielkopolska

w 2015 roku.

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep lub naczep wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1996 roku, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Stawka podatku w złotych

od 7 ton i poniżej 12 ton

245,00 zł


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Środa Wielkopolska

w 2015 roku.

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep lub naczep wyprodukowanych po dniu 31 grudnia 1996 roku, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Stawka podatku w złotych

od 7 ton i poniżej 12 ton

233,00 zł


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Środa Wielkopolska

w 2015 roku.

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
naczepa / przyczepa
+ pojazd silnikowy
w tonach

Oś jezdna/ osie jezdne
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej
niż

mniej niż

Jedna oś

12

18

249,00 zł

258,00 zł

18

25

249,00 zł

350,00 zł

25

350,00 zł

614,00 zł

Dwie osie

12

28

254,00 zł

339,00 zł

28

33

670,00 zł

929,00 zł

33

38

929,00 zł

1412,00 zł

38

1257,00 zł

1859,00 zł

Trzy osie i więcej

12

38

741,00 zł

1031,00 zł

38

966,00 zł

1400,00 zł


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Środa Wielkopolska

w 2015 roku.

Stawki podatku od środków transportowych dla autobusów wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1996 roku w zależności od liczby miejsc do siedzenia.
Liczba miejsc do siedzenia


Stawka podatku w złotych

Nie posiadający katalizatora spalin lub nie spełniający wymogów normy emisji spalin EURO 2 i powyżej

Posiadający katalizator spalin lub spełniający wymogi normy emisji spalin EURO 2 i powyżej

mniejsza niż 30 miejsc

1014,00 zł

964,00 zł

równa lub wyższa niż 30 miejsc

1507,00 zł

1431,00 zł


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Środa Wielkopolska

w 2015 roku.

Stawki podatku od środków transportowych dla autobusów wyprodukowanych po dniu 31 grudnia 1996 roku w zależności od liczby miejsc do siedzenia.
Liczba miejsc do siedzenia


Stawka podatku w złotych

Nie posiadający katalizatora spalin lub nie spełniający wymogów normy emisji spalin EURO 2 i powyżej

Posiadający katalizator spalin lub spełniający wymogi normy emisji spalin EURO 2 i powyżej

mniejsza niż 30 miejsc

1004,00 zł

954,00 zł

równa lub wyższa niż 30 miejsc

1496,00 zł

1421,00 zł


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR II/8/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

z dnia 5 grudnia 2014 roku

w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Środa Wielkopolska w 2015 roku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 849) do zadań rady gminy należy określenie w drodze uchwały wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej określając stawki podatku uwzględnia górne granice stawek oraz stawki minimalne określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku (M. P. z dnia 27 sierpnia 2014r., poz. 718) oraz w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 roku (M. P. z dnia 13 października 2014r., poz. 895).

Stawki w niniejszej uchwale w porównaniu ze stawkami na rok 2014 zostały zwiększone o wskaźnik inflacji w ujęciu rocznym, tj. o 2,3%.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama