| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/71/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra"

z dnia 10 listopada 2014r.

w sprawie: zmiany do uchwały Nr XVIII/65/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA” z dnia 16 września 2014 roku w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), ust 6 l ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) Zgromadzenie Związku Międzygminnego "OBRA" uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w § 2 do uchwały Nr XVIII/65/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 16 września 2014 roku w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. § 2 do powyższej uchwały otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie inkasenta, o których mowa w § 1 ust 2 stanowi miesięczny ryczałt w wysokości 1.000,00 zł netto.".

2. Uchyla się § 3 do uchwały Nr XVIII/65/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 16 września 2014 roku w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminny OBRA.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego"Obra"


Andrzej Rogozinski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Bojko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »