| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Kuślin

z dnia 12 grudnia 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 849) zarządza się co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 766 zł.;

b) b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.359 zł.;

c) c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.557 zł.;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniki Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 1.493 zł.;

b) b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.493 zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.698 zł.;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - 678 zł.;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:

a) a) mniej niż 30 miejsc - 1.811 zł.;

b) b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.332 zł.;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Kuślinie


mgr Jolanta Minge


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Gminy Kuślin
z dnia 12 grudnia 2014 r.

Liczba osi dopuszczalna masa
całkowita w tonach


Stawka podatku ( w złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

2.273

2.282

13

14

2.273

2.282

14

15

2.254

2.282

15

2.282

2.282

Trzy osie

12

17

2.376

2.512

17

19

2.376

2.512

19

21

2.376

2.512

21

23

2.418

2.579

23

25

2.443

2.579

25

2.512

2.579

Cztery osie i więcej

12

25

2.443

2.579

25

27

2.612

2.717

27

29

2.612

2.717

29

31

3.028

3.138

31

3.028

3.138

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Kuślinie


mgr Jolanta Minge


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Gminy Kuślin
z dnia 12 grudnia 2014 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 4 uchwały

Liczba osi dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik
balastowy + przyczepa ( w tonach)


Stawka podatku ( w złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

2.308

2.308

18

25

2.308

2.335

25

31

2.308

2.364

31

2.308

2.337

Trzy osie

12

40

2.403

2.336

40

2.717

3.073

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Kuślinie


mgr Jolanta Minge


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Gminy Kuślin
z dnia 12 grudnia 2014 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 6 uchwały

Liczba osi dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy
( w tonach)


Stawka podatku ( w złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

397

495

18

25

474

747

25

650

950

Dwie osie

12

28

570

747

28

33

1.154

1.154

33

38

1.362

1.767

38

1.629

2.308

Trzy osie i więcej

12

38

1.248

1.493

38

1.359

1.767

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Kuślinie


mgr Jolanta Minge

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Aleksandrowicz

Ekspert w dziedzinie ogrodów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »