| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 12/14 Rady Gminy Opatówek

z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849) Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie: 578,00 zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie: 706,00 zł

3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t i poniżej 12 t: 964,00 zł

4. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 t:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1072,00

1204,00

13

14

1204,00

1340,00

14

15

1340,00

1472,00

15

1472,00

1676,00

Trzy osie

12

17

1204,00

1340,00

17

19

1340,00

1472,00

19

21

1472,00

1674,00

21

23

1674,00

1944,00

23

25

1944,00

2140,00

25

2006,00

2210,00

Cztery osie i więcej

12

25

1674,00

1812,00

25

27

1812,00

2076,00

27

29

2076,00

2346,00

29

31

2346,00

3108,00

31

2412,00

3108,00

5. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t: 1130,00 zł

6. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów ciągnik siodłowy + naczepa ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1204,00

1340,00

18

25

1472,00

1738,00

25

31

1738,00

2006,00

31

2006,00

2400,00

Trzy osie

12

40

1876,00

2308,00

40

2346,00

3108,00

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 402,00 zł

8. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

468,00

534,00

18

25

534,00

670,00

25

670,00

800,00

Dwie osie

12

28

576,00

644,00

28

33

936,00

1138,00

33

38

1340,00

1726,00

38

1606,00

2276,00

Trzy osie

12

38

1274,00

1472,00

38

1440,00

1714,00

9. od autobusów do mniej niż 30 miejsc do siedzenia: 902,00 zł

10. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30: 1990,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.

§ 3. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Opatówek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Paweł Bąkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »