reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/305/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2015r

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) i art.130a ust. 2a, 6, 6a, 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r, poz.1137 z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2014,poz.632) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następującą wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi: 1) za rower lub motorower - 112 zł 2) za motocykl - 221 zł 3) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 485 zł 4) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 606 zł 5) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 858 zł 6) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1.265 zł 7) za pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1.539 zł

§ 2. 1.Ustala się następującą wysokość opłat za przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi na parking strzeżony: 1) za rower lub motorower - 19 zł 2) za motocykl - 26 zł 3) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 39 zł 4) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 51 zł 5) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 73 zł 6) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 135 zł 7) za pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 199 zł 2. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym.

§ 3. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia w wysokości 50 % opłaty określonej w § 1 niniejszej uchwały z uwzględnieniem rodzaju pojazdu: 1) za rower lub motorower - 56 zł 2) za motocykl - 110,50 zł 3) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 242,50 zł 4) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 303 zł 5) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 429 zł 6) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 632,50 zł 7) za pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 769,50 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłat od dnia 1 stycznia 2015r

Przewodniczący Rady Powiatu


Tadeusz Synoracki


Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XLV/305/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 2014 roku. Usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych wyznaczonych przez Starostę, z dniem 21 sierpnia 2011 r. stało się zadaniem własnym powiatu. Zgodnie z art. 130a ust. 6a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r, poz.1137 z późn. zm.). Rada Powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie i przechowanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokość kosztów, które należy pokryć w przypadku gdy odstąpiono od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia. Stawki opłat i kosztów nie mogą być wyższe od maksymalnych stawek określonych w art. 130a ust. 6a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r, poz.1137 z późn. zm.). Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" maksymalne stawki opłat, o których mowa w art. 130a ust. 6a. Niniejsza uchwała została skonsultowana z uprawnionymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wagrowiec.pl), w zakładce: "Konsultacje aktów prawa miejscowego". Organizacje pozarządowe oraz uprawnione podmioty nie wniosły żadnych uwag. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały w przedmiocie wysokości opłat w 2015r. za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingach strzeżonych wyznaczonych przez Starostę Wągrowieckiego jest zasadne. Przewodniczący Rady Powiatu ……………………………. Tadeusz Synoracki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama