reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/304/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015 r

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm.) oraz art.30 ust.1 i 3, art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( Dz. U. Nr 208, poz. 1240) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015 r. (M.P. 2014 r. poz. 676) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następującą wysokość opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego, gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego, w zależności od jego rodzaju: 1) roweru wodnego lub skutera wodnego - 54 zł, 2) poduszkowca - 106 zł, 3) statku o długości kadłuba do 10 m - 128 zł, 4) statku o długości kadłuba do 20 m - 159 zł, 5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 211 zł.

§ 2. Ustala się następującą wysokość opłat za przechowywanie za każdą dobę statku lub innego obiektu pływającego usuniętego z obszaru wodnego w przypadkach określonym w § 1 w zależności od jego rodzaju: 1) roweru wodnego lub skutera wodnego - 18 zł, 2) poduszkowca - 34 zł, 3) statku o długości kadłuba do 10 m - 54 zł, 4) statku o długości kadłuba do 20 m - 106 zł, 5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 159 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłat w 2015 r.

Przewodniczący Rady Powiatu


Tadeusz Synoracki


Uzasadnienie

do Uchwały nr XLV /304 /2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 2014 r. sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015 r. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, rada powiatu corocznie ustala w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego i za jego przechowywanie w przypadku gdy prowadziła go osoba będąca w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie jak alkohol lub będąca pod wpływem środka odurzającego. Stawki opłat nie mogą być wyższe od maksymalnych stawek określonych w art. 31 ust. 2 w/w ustawy. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, na każdy rok kalendarzowy, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", maksymalne opłaty, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy. Niniejsza uchwała została skonsultowana z uprawnionymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wagrowiec.pl), w zakładce: "Konsultacje aktów prawa miejscowego". Organizacje pozarządowe oraz uprawnione podmioty nie wniosły żadnych uwag. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały w przedmiocie wysokości opłat w 2015 r. za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających jest zasadne. Przewodniczący Rady Powiatu ……………………………. Tadeusz Synoracki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama