reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/5/14 Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 8 grudnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 5 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/264/14 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie: "pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,39 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:
"1. Stawki podatku, o których mowa w § 1, obowiązują od 1 stycznia 2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Hubert Gruszczyński


Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR II/5/14 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 8 grudnia 2014 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2015 rok

Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych upoważnia radę gminy do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych, w drodze obwieszczenia, przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Rada gminy jest uprawniona do różnicowania wysokości stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności.

W uchwale Nr XLVI/264/14 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok w pozycji dotyczącej stawki budynków lub ich części - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w wyniku błędu pisarskiego zastosowano nieprawidłową stawkę podatku.

Art. 5 ust. 1-4 i art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie wprowadzają zakazu uchwalenia przez radę gminy stawek podatku od nieruchomości w trakcie roku podatkowego, co potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 października 2013 r. sygn akt II FSK 2772. Tym bardziej zatem nie ma zakazu zmiany uchwalonej stawki podatku lokalnego przed rozpoczęciem roku podatkowego, którego ma ona dotyczyć.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Hubert Gruszczyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama