| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25/1265/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 3 grudnia 2014r.

stwierdzająca częściową nieważność uchwały LIV/698/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Oborniki na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz.1113 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.poz. 594 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

stwierdza nieważność

uchwały LIV/698/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Oborniki na rok 2015, w części obejmującej wzór deklaracji na podatek rolny - ZR-1/B "Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" w pkt C "Dane dotyczące zwolnień i ulg podatkowych wynikających z ustawy lub uchwały Rady Miejskiej w Obornikach" zapisu "Art. 12 ust. 2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntu rodzinnych ogrodów działkowych", z powodu naruszenia przepisu art. 6a ust. 11 w związku z art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.).

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą doręczoną tutejszej Izbie w dniu 07 listopada 2014 roku Rada Miejska w Obornikach powołując się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, zdecydowała o obniżeniu średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Oborniki na rok 2015.

Regionalna Izba Obrachunkowa na podstawie przepisów art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zawiadomiła przedstawiciela Gminy Oborniki o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do uchwały LIV/698/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Oborniki na rok 2015. Termin rozpatrzenia sprawy został wyznaczony na dzień 03 grudnia 2014 roku.

Rozpoznając sprawę Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje.

W deklaracji na podatek rolny w części ZR-1/B "Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" w pkt C "Dane dotyczące zwolnień i ulg podatkowych wynikających z ustawy lub uchwały Rady Miejskiej w Obornikach" ujęto zwolnienie z podatku rolnego "Art. 12 ust. 2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntu rodzinnych ogrodów działkowych" podczas gdy ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U z 2014 r. poz. 40) przepis ten uchylono.

Mając powyższe na uwadze Kolegium Izby stwierdziło jak w sentencji uchwały.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

z up. Aniela Michalec
Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu


Grażyna Wróblewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »