| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/402/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

z dnia 4 listopada 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 maja 2012 r. oraz uchwały nr XXIX/298/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków położonych w obszarze „Śródmieście” wskazanym w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji miasta Murowana Goślina oraz uchwalenia tekstu jednolitego uchwały

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 7 ust. 3 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 2 pkt 7,10, art. 3, art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zm.) oraz

Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. z 2013 r. Nr L 352 z 24.12.2013 r.);

Rada Miejska w Murowanej Goślinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Uchyla się dotychczasową treść § 2 ust. 2 uchwały nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków położonych w obszarze "Śródmieście" wskazanym
w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji miasta Murowana Goślina.

2. § 2. ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Formularz zgłoszenia należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2017 r. Niedochowanie określonego terminu powoduje utratę możliwości skorzystania z ulgi podatkowej.".

§ 2. Uchyla się dotychczasowy załącznik nr 1 do Uchwały stanowiąc jego brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 3. uchyla się treść §6 pkt 5)

§ 4. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 5. Uchwala się tekst jednolity uchwały obejmujący wszystkie dotychczasowe jej zmiany, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/402/2014
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 4 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/402/2014
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 4 listopada 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »