| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/16/14 Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/501/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu w kwocie 79 550 388,73 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie - 78 375 061,66 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie - 1 175 327,07 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.",

b) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

dotacje celowe na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 281 177,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.";

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu w kwocie 82 140 258,73 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 72 402 768,73 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie - 9 737 490,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.",

b) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

dotacje celowe na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3 934 372,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.",

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2014, zgodnie z

załącznikiem Nr 6 .";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 2 589 870 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.";

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości
7 561 934 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.";

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4 972 064 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.";

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie

5 070 615 zł, w tym:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu

2 000 000 zł,

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 2 589 870 zł,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 480 745 zł";

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości - 3 618 759 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości - 4 325 797 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.";

8) w załączniku Nr 1 "Plan dochodów na 2014 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 2 "Plan wydatków na 2014 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

10) w załączniku Nr 6 "Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2014 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

11) w załączniku Nr 7 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2014 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

12) załącznik Nr 9 "Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5. do niniejszej uchwały,

13) w załączniku Nr 10 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Skorupski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/16/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/16/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/16/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »