reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 4 lutego 2015r.

w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie

Na podstawie §6 i §7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz.U. z 2001 r. Nr 121, poz. 1307) zarządzam ogłoszenie zmiany statutu Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie, po jej wpisaniu do Rejestru związków międzygminnych, zgodnie z treścią uchwał podjętych przez Rady Gmin tworzących Związek:

W Statucie Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie przyjmuje się następujące zmiany:

1) wykreślenie w całości postanowień § 6 ust. 1 pkt 2 Statutu Związku Gmin Krajny z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2015 roku oraz postanowień § 14 ust. 2 pkt 13 litera i Statutu Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie z dniem 01.01.2015 roku;

2) zmianę z dniem 01.01.2015 roku zapisów § 10 Statutu Związku Gmin Krajny, który od dnia 01.01.2015 roku otrzymuje następujące brzmienie:

§ 10 ust. 1 Członkami Zgromadzenia są wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) gmin uczestniczących w Związku jako ustawowi przedstawiciele uczestników Związku. Ponadto członkami Zgromadzenia są dodatkowi przedstawiciele przy czym Gmina Miasto Złotów ma prawo do wyznaczenia 5 dodatkowych przedstawicieli członków Zgromadzenia Związku Gmin Krajny; Gmina Złotów ma prawo do wyznaczenia 3 dodatkowych przedstawicieli członków Zgromadzenia Związku Gmin Krajny; Gmina Tarnówka ma prawo do wyznaczenia 2 dodatkowych przedstawicieli członków Zgromadzenia Związku Gmin Krajny; Gmina Lipka ma prawo do wyznaczenia 1 dodatkowego przedstawiciela członka Zgromadzenia Związku Gmin Krajny; Gmina Zakrzewo ma prawo do wyznaczenia 1 dodatkowego przedstawiciela członka Zgromadzenia Związku Gmin Krajny; Gmina Łobżenica ma prawo do wyznaczenia 1 dodatkowego przedstawiciela członka Zgromadzenia Związku Gmin Krajny.

§ 10. 2. Dodatkowi przedstawiciele członkowie Zgromadzenia Związku Gmin Krajny są wyznaczeni przez rady gmin uczestniczące w Związku.

§ 10. 3. Na wniosek burmistrza lub wójta gminy, będącej uczestnikiem Związku, właściwa rada gminy może udzielić stałego pełnomocnictwa zastępcy wójta, zastępcy burmistrza lub radnego do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu.

§ 10. 4. Każdy przedstawiciel ma w zgromadzeniu jeden głos.";

3) zmianę z dniem 01.01.2015 roku zapisów § 24 Statutu Związku Gmin Krajny, który od dnia 01.01.2015 roku otrzymuje następujące brzmienie:

1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd Związku powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

§ 24. 2. Zarząd Związku kieruje bieżącymi sprawami Związku i go reprezentuje.

§ 24. 3. Zarząd Związku liczy od 3 do 5 członków, składa się z Przewodniczącego Zarządu, Zastępcy i członków.

§ 24. 4. Przewodniczącego Zarządu powołuje Zgromadzenie spośród członków Zgromadzenia. Zastępcę Przewodniczącego oraz członków Zarządu powołuje Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego Zarządu.

§ 24. 5. W skład Zarządu mogą wchodzić członkowie spoza składu Zgromadzenia, w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu.

§ 24. 6. Przewodniczący Zarządu Związku, Zastępca Przewodniczącego Zarządu jak i członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 24. 7. W stosunku do członków Zarządu czynności wynikające z zakresu prawa pracy dokonuje Przewodniczący Zgromadzenia. W stosunku do pozostałych osób zatrudnionych w Związku czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Przewodniczący Zarządu.",

Wojewoda Wielkopolski

(-) Piotr Florek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama