| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 4 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów:

1) dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – 6 pkt,

2) oboje rodzice pracujący – 3 pkt,

3) rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację w tej samej placówce (szkoła podstawowa, Zespół Szkół, Zespół Szkolno-Przedszkolny) – 2 pkt,

4) jeden z rodziców pracujący – 1 pkt

2. Dokumentem potwierdzającym spełnianie przez kandydata kryteriów wymienionych w ust. 1 jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata oświadczeń, których wzory określone zostały w Załącznikach od 1 do 4 do Uchwały wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka do przedszkola.

§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, o których mowa w § 1 w rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 obowiązują również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Łukaszczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 4 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 4 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/23/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 4 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/23/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 4 lutego 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) artykułem 20c ust. 4 i 6 nakłada na organ prowadzący obowiązek określenia, w formie uchwały, kryteriów dodatkowych branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wągrowiec oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Rada Gminy określiła cztery kryteria, których spełnienie należy potwierdzić oświadczeniami. Wzory oświadczeń określono w załącznikach 1-4 do Uchwały.

W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione.

Wójt


Przemysław Majchrzak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »