| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594,poz.645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz.379 i poz.1072) oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ) Rada Gminy w Chrzypsku Wielkim uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się szczegółowe zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i tryb pobierania opłat, a także zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVII/316/2014 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypska Wielkiego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 16 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

nowy 1-pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 16 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf

ZAŁ2-pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »