| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Jarocina; Burmistrza Śremu

z dnia 31 grudnia 2014r.

do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 roku w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi"

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz uchwał: Rady Miejskiej w Śremie nr 21/III/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.: "Zorganizowanie i nadzór na funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi" Rady Miejskiej w Jarocinie nr LXXVIII/475/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Jarocin zadania publicznego p.n. "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi" oraz zawarcia porozumienia.

§ 1. W POROZUMIENIU MIĘDZYGMINNYM zawartym w dniu 21 marca 2014 roku w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.: "Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z punktami przeładunkowymi" wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2 a) o następującym brzmieniu:

Strony POROZUMIENIA przyjmują wysokość wpłaty na 1 mieszkańca w 2015 roku
w kwocie 0,10 zł.";

2) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wysokość wpłaty na 1 mieszkańca gminy, strony POROZUMIENIA ustalają corocznie odrębnym aneksem w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego okres wpłat oraz zabezpieczają środki finansowe w uchwałach, zachowując proporcję liczby mieszkańców danej gminy- strony POROZUMIENIA oraz uwzględniając koszt planowanych nakładów na realizację POROZUMIENIA.".

§ 2. Pozostałe warunki POROZUMIENIA pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Aneks zostaje sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze otrzymuje gmina Jarocin, 2 egzemplarze otrzymuje gmina Śrem.

§ 5. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Jarocina


Adam Pawlicki

Burmistrz Śremu


Adam Lewandowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Słodzińska - Wawrzonek

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i rodzinnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »