| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/11/2015 Rady Gminy Ceków-Kolonia

z dnia 4 lutego 2015r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Morawin

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r, poz. 594 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Ceków-Kolonia uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin o których mowa w §1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej usytuowanej przy wejściu na w/w obiekt.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ceków-Kolonia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Załącznik
do Uchwały nr III/11/2015
Rady Gminy Ceków-Kolonia
z dnia4 lutego 2015 r.Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Morawin

1. Postanowienia wstępne:

1) Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym.

2) Obiekt jest własnością Gminy Ceków-Kolonia.

3) Wszyscy korzystający z obiektu zobowiązani są do zapoznania się z poniższym regulaminem.

4) Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.

5) Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.

6) Osobami korzystającymi z obiektu są zarówno zawodnicy - grający, jak też widzowie i kibice.

2. Harmonogram korzystania z obiektu i jego urządzeń:

1) Boisko wielofunkcyjne otwarte jest w następujących godzinach: • pn. - pt. w godz. 8.00 - 15.00 uczniowie szkół z terenu gminy Ceków-Kolonia, • pn. - pt. w godz. 15.00 - 21.00 dla wszystkich, • sob. - niedz. w godz. 12.00 - 21.00 dla wszystkich.

2) W okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień) korzystanie z obiektu w godz. 8.00 - 21.00 dla wszystkich. W okresie zimowym (listopad - luty) korzystanie z obiektu w godz. 15.00 - 19.00 dla wszystkich

3) Grupy zorganizowane i pozostali chętni mogą korzystać z boiska poza godzinami,
w których z obiektu korzystają szkoły z terenu gminy Ceków-Kolonia.

4) Istnieje możliwość rezerwacji obiektu dla grup zorganizowanych u sołtysa wsi.

5) Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprez sportowo - rekreacyjnych, widowiskowych i innych po uprzednim uzgodnieniu z zainteresowanymi.

6) W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych właściciel obiektu może zawiesić lub odwołać zajęcia sportowe na całym obiekcie.

3. Zakres odpowiedzialności:

1) Za uczniów korzystających z obiektu podczas zajęć edukacyjnych odpowiada prowadzący zajęcia nauczyciel posiadający stosowne uprawnienia.

2) Za osoby nieletnie korzystające z obiektu poza godzinami pracy szkół odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.

3) Za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania regulaminu właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

4) Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie całego obiektu.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystanie z obiektu zgodnie z przeznaczeniem zabrania się:

1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

2) wprowadzenia i używania na obiekcie sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boiska
np.: rower, motorower, deskorolki, rolki itp.

3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

4) wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe,

5) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających,

6) zaśmiecania obiektu i wnoszenia napojów w naczyniach szklanych,

7) wnoszenia ostrych i niebezpiecznych przedmiotów,

8) wprowadzania i wnoszenia zwierząt,

9) przeszkadzania w zajęciach lub rozgrywkach,

10) wnoszenia na obiekt petard, materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

5. Na terenie całego obiektu nie mogą przebywać osoby:

1) Znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

2) Zakłócające porządek i używające wulgarnego słownictwa.

6. Warunki korzystania z obiektu:

1) Pobranie i zwrot kluczy u sołtysa wsi.

2) Posiadanie dopuszczalnego na obiekcie obuwia i stroju sportowego.

7. Uwagi końcowe:

1) Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu,

2) Korzystający z boiska powinien sprawdzić jego stan techniczny oraz stan techniczny wyposażenia boiska przed rozpoczęciem rozgrywek. W przypadku zauważenia usterek powinien niezwłocznie zawiadomić o nich właściciela obiektu.

3) Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu
i znajdującego się tam wyposażenia odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie.

4) Sprawy dyskusyjne nie objęte regulaminem rozstrzyga właściciel obiektu.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Majewski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »