| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/37/15 Rady Powiatu Rawickiego

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 211, 212 ust. 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki budżetu stanowią kwotę 47.300.180 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 46.300.180 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31.282.086 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11.684.406zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 983 521 zł,

2) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 1.000.000 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 925.167 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 403.312 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 521.855 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zmniejsza się rezerwę na realizację zadań pomocy społecznej o kwotę 110.500 zł oraz rezerwę na realizację zadań oświatowych - 12 800 zł.

2. Po wprowadzonej zmianie rezerwy w budżecie stanowią kwotę 520.205 zł, w tym:

1) ogólna - 50.000 zł,

2) celowe - 470.205 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 73.100 zł,

b) na realizację zadań oświatowych - 125.230 zł,

c) na realizację zadań pomocy społecznej - 271.875 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Młynek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/37/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/37/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr IV/37/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26 lutego 2015 roku.

Przeniesiono w planie wydatków:

1. POW w Łaszczynie - 410 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

2. ZSS w Rawiczu - 4.189 zł na wymianę rynien dachowych i rur spustowych oraz zwiększono 12.800 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej,

3. PCPR w Rawiczu - 110.500 zł na koszty związane z przeniesieniem siedziby do budynku PKP, m.in. wyposażenie pomieszczeń, opłaty za czynsz, wynagrodzenie nowo zatrudnionej osoby,

4. SP w Rawiczu - 600 zł na podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, 29.000 zł na dotację związaną z pobytem dziecka z Powiatu Rawickiego w zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego na terenie Miasta Zielona Góra, 3.000 zł na umowę o dzieło na wykonanie opinii dotyczącej wyników badań hydrologicznych związanych z dokumentacją złoża węgla brunatnego Oczkowice oraz przeniesiono rezerwy ogólną i celowe do rozdz. 75818.

Skarbnik Powiatu


Barbara Noga

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »