| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Kleczewie

z dnia 27 lutego 2015r.

o zmianie uchwały w sprawie regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XIII/115/04 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 27 lutego 2004 r. Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały Nr XV/151/08 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie Regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie, zmienionej uchwałą Nr XXIX/302/09 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 6 października 2009 r. oraz Uchwałą Nr XXVII/210/2012 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 listopada 2012 r., dodaje się rozdział XIV w brzmieniu : "XIV Regulamin Siłowni Zewnętrznej w Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej".

1. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z poniższym Regulaminem i jego przestrzeganie.

2. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń siłowni ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia i sposobem wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na każdym urządzeniu.

3. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia - usterki należy zgłaszać administratorowi siłowni - bezpośrednio w biurze OSiR lub pod numerem telefonu (63) 2701 223 lub 601539601.

4. Siłownia jest ogólnie dostępna, otwarta w godzinach pracy Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie.

5. Siłownia udostępniona jest nieodpłatnie.

6. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów.

7. Osoby korzystające z urządzeń siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.

8. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

9. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu siłowni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.

10. Osoby korzystające z urządzeń siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

11. Na teren siłowni zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju niebepiecznych przedmiotów, środków odurzających i substancji psychotropowych.

12. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, jak również palenia tytoniu.

13. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane niezgodnym użytkowaniem osoba, która taką szkodę wyrządziła ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody.

14. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie, z którego korzysta osoba ćwicząca winno być pozostawione w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno być czyste.

15. Za rzeczy wniesione na teren siłowni przez osoby ćwiczące, w tym przedmioty wartościowe, administrator siłowni nie odpowiada.

16. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać do administratora siłowni - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie, al. 600-lecia 21.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kleczewie


Maciej Trzewiczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »