| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/18/15 Rady Miejskiej Gminy Kłecko

z dnia 9 marca 2015r.

w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2013. poz . 594 ze zm.) oraz art.6j ust.2 i 2a i art. 6k ust.2a i ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j Dz. U z 2013 poz. 1399 ze zm..) - Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1.

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

§ 2.

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednego gospodarstwa domowego wynosi miesięcznie 25 zł.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny od jednego gospodarstwa domowego wynosi miesięcznie 35 zł.

§ 3.

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosi miesięcznie 11 zł.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny od jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosi miesięcznie 15 zł.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXIV/198/13 z dnia 2 września 2013r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kłecko.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniki Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko


Adam Kroenke


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015 poz. 87) i wynikającymi stąd rozbieżnościami w zakresie obowiązywania dotychczasowych uchwał, Rada Miejska Gminy Kłecko w celu zachowania podstawy prawnej do finansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi postanowiła podjąć nową uchwałę w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

W niniejszym projekcie uchwały zmianie nie uległy metoda pobierania opłaty oraz określenie wysokości stawek. Niniejsza uchwała tak samo jak poprzednia określa sposób pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym od gospodarstwa domowego, rozróżniając osobną stawkę dla gospodarstw jednoosobowych oraz pozostałych gospodarstw domowych.

Jednocześnie zgodnie z wolą ustawodawcy zastosowane zostały różne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranych i odbieranych w sposób selektywny oraz sposób nieselektywny za który pobierana jest wyższa opłata.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko


Adam Kroenke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »