| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/38/15 Rady Gminy Lubasz

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Lubasz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 20c ust. 4, 5, 6 i 8 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Lubasz uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przedszkolu prowadzonym przez gminę Lubasz oraz określa się liczbę punktów za te kryteria:

1. Dla przedszkola działającego w systemie 9 godzinnym:

a) dzieci podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym gmina zobowiązana jest zapewnić miejsce do realizacji prawa korzystania z wychowania przedszkolnego - 10 punktów,

b) dziecko, którego rodzice lub prawni opiekunowie wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, prowadzący gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - jeden rodzic pracujący 5 punktów, dwoje rodziców pracujących 10 punktów,

c) deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin - 5 punktów,

d) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola - 5 punktów.

2. Dla oddziałów przedszkolnych działających w systemie 5 godzinnym:

a) dzieci podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu oraz dzieci, którym gmina zobowiązana jest zapewnić miejsce do realizacji prawa korzystania z wychowania przedszkolnego - 10 punktów,

b) dziecko, którego rodzice lub prawni opiekunowie wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, prowadzący gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - jeden rodzic pracujący 5 punktów, dwoje rodziców pracujących 10 punktów,

c) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola - 5 punktów.

§ 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w §1, rodzice lub prawni opiekunowie składają zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola oświadczenia dotyczące:

a) zatrudnienia rodziców lub prawnych opiekunów,

b) deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin - dla przedszkoli działających w systemie 9 godzinnym,

c) uczęszczania rodzeństwa do tego przedszkola.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Lubasz


Żaneta Andrzejewska


Uzasadnienie

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz. 7 ze zm.) w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do publicznych przedszkoli kryteria i liczbę punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (art. 20c ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) określał dyrektor publicznego przedszkola w uzgodnieniu z wójtem. Spełnianie kryteriów potwierdzane było odpowiednimi oświadczeniami. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 niezbędne jest przyjęcie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego stosownej uchwały, co wynika z art. 20c ust. 4 i 6 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 20zf. Wskazane w projekcie uchwały kryteria powstały w wyniku konsultacji i uzgodnień z dyrektorem przedszkola "Bajka" w Lubaszu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »