| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr iv/31/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6l ust. 2 i art. 6 q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Szamocin uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych.

§ 2. Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w § 1 podatków w osobach:

1) Jerzy Przystasz - Sołectwo Atanazyn

2) Angelika Ziegenhagen - Sołectwo Borowo

3) Józef Polichoński - Sołectwo Heliodorowo

4) Sebastian Łosin - Sołectwo Nałęcza

5) Wiesława Szulc - Sołectwo Laskowo

6) Agnieszka Jańczak - Sołectwo Lipa

7) Eugeniusz Knach - Sołectwo Lipia Góra

8) Elżbieta Koteras - Sołectwo Nowy Dwór

9) Zygmunt Gidaszewski - Sołectwo Raczyn

10) Stanisław Brzoza - Sołectwo Swoboda

11) Sylwia Ciszewska - Sołectwo Szamoty

12) Leszek Kudliński - Sołectwo Jaktorowo

§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/212/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamocin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »