| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/32/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6k ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Szamocin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 2 lub ust. 3.

2. Ustala się, iż stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca wynosi 10 złotych miesięcznie.

3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny w wysokości 15 złotych miesięcznie.

§ 2. 1. Ustala się stawkę za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałej, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 13 zł,

b) pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 26 zł,

c) pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 120 zł.

2. Ustala się stawkę za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałej, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 19 zł,

b) pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 39 zł,

c) pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 180 zł.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/269/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamocin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »