| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 36/2015 Rady Gminy Władysławów

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.1381 z póź. zm.) , art. 6 ust. 8 ustawy z 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 465), art. 6 ust. 12ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 roku poz.749 ze zm.) RADA GMINY WŁADYSŁAWÓW uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się na terenie gminy Władysławów pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Na inkasentów uprawnionych do poboru podatków wymienionych w ust. 1 ustala się sołtysów poszczególnych sołectw gminy Władysławów wg załącznika nr 1.

3. Dla inkasentów za pobranie podatków o których mowa w ust. 1 i wpłacenie ich na rachunek Urzędu Gminy Władysławów przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10 % faktycznie zainkasowanej kwoty, płatne do 20-go następnego miesiąca po upływie ustawowego terminu płatności każdej raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 2. Traci moc uchwała nr 90/11 Rady Gminy Władysławów z dnia 19.12.2011 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Władysławów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Michalak


Załącznik do Uchwały Nr 36/2015
Rady Gminy Władysławów
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr 36

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »