reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 15 kwietnia 2015r.

o decyzjach nr WCC/448-ZTO-Ł/154/W/OPO/2015/ASz1, nr PCC/469-ZTO-H/154/W/OPO/2015/ASz1, nr OCC/128-ZTO-B/154/W/OPO/2015/ASz1

W dniu 15 kwietnia 2015 r. na wniosek przedsiębiorcy Veolia Energia Poznań S.A.
z siedzibą w Poznaniu, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności koncesjonariusza, określony w koncesjach na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła, obrót ciepłem oraz stwierdzić wygaśnięcie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła, udzielonych decyzjami Prezesa URE z 21 września 1998 r. nr WCC/71/413/U/3/98/JB i nr PCC/78/413/U/3/98/JB przedsiębiorcy Dalkia Krotoszyn sp. z o.o.

UZASADNIENIE:

Decyzjami z 29 października 1998 r. nr WCC/448/154/U/OT-5/98/RO ze zmianami, nr PCC/469/154/U/OT-5/98/RO ze zmianami, nr OCC/128/154/U/OT-5/98/RO ze zmianami udzielono Dalkii Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu, koncesji na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem na okres do 31 grudnia 2025 r.

Pismem z 28 stycznia 2015 r. Koncesjonariusz wystąpił z wnioskiem o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem w związku ze zmianą nazwy spółki. Koncesjonariusz przedstawił aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (tzw. KRS), z którego wynika zmiana nazwy spółki z: Dalkia Poznań S.A. na: Veolia Energia Poznań S.A. Numery NIP i KRS pozostają bez zmian.

Ponadto Koncesjonariusz wniósł o zmianę koncesji w zakresie przedmiotu i zakresu działalności ujętego w koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła, w związku z dokonanym na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 11 grudnia 2014 r., w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, połączeniem poprzez przeniesienie całego majątku Dalkia Krotoszyn sp. z o.o. z siedzibą w Krotoszynie (spółka przejmowana) do Veolia Energia Poznań S.A. (spółka przejmująca). Połączenie następuje z dniem wpisania do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej (art. 493 § 2 ustawy - Kodeks spółek handlowych). Zmiana ta dotyczy dodania w przedmiocie i zakresie działalności koncesji w zakresie wytwarzania ciepła 12 źródeł ciepła o łącznej mocy zainstalowanej
24,609 MW oraz dodania w przedmiocie i zakresie działalności koncesji w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła sieci ciepłowniczej nr 48 zlokalizowanej na terenie Krotoszyna, należącej do koncesjonariusza, w której nośnikiem jest woda o temperaturze 150°C w rurociągu zasilającym i 80°C w rurociągu powrotnym, zasilanej ze źródła w Krotoszynie przy ul.1 stycznia, o mocy 21,600 MW.

W związku z powyższym, po przeprowadzonej analizie stanu faktycznego stwierdzono, iż wniosek o zmianę koncesji z 29 października 1998 r. nr WCC/448/154/U/OT-5/98/RO ze zmianami, nr PCC/469/154/U/OT-5/98/RO ze zmianami, nr OCC/128/154/U/OT-5/98/RO ze zmianami na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrót ciepłem jest uzasadniony.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, Dz. U. z 2013 r. poz. 984, poz. 1238 i Dz. U. z 2014 r., poz. 457,
poz. 490, poz. 900, poz. 942, poz. 1101, poz. 1662 oraz Dz. U. z 2015 r., poz. 151) oraz na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, Dz. U. z 2014 r. poz. 183 i Dz. U. z 2015 r. poz. 211) w związku z art. 30 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić wyżej wymienione decyzje. Na podstawie art. 42 ustawy - Prawo energetyczne w związku z art. 492 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) postanowił stwierdzić wygaśniecie koncesji udzielonych Przedsiębiorcy Dalkia Krotoszyn sp. z o.o.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu


Irena Gruszka

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Sokołowska – Strug

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama