| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI.48.2015 Rady Gminy Złotów

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXII/329/13 Rady Gminy Złotów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci oraz obwodów szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Złotów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1) w związku z art. 5c pkt 1 i art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2) Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/329/13 Rady Gminy Złotów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci oraz obwodów szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Złotów wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 5 skreśla się "ul. Złotowska 11B" i w to miejsce wpisuje się "ul. Szkolna 2",

2) w § 2 ust. 1 skreśla się "ul. Złotowska 11B" i w to miejsce wpisuje się "ul. Szkolna 2".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.___________________

1) 1) zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.

2) 2) zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235 poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz.814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz.941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 956, 1265, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »