| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI.42.2015 Rady Gminy Białośliwie

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Białośliwie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 20c ust. 4 , 5 i 6 oraz art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Białośliwie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Białośliwie:

1. Rodzice rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Białośliwie 50 pkt.

2. Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym lub prowadzącym gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. 30 pkt

3. Dziecko 4-letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego (zgodnie z zapisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw). 40 pkt

4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie 7 pkt

5. Rodzeństwo dziecka kontynuujące wychowanie przedszkolne 5 pkt.

§ 2. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów wymienionych w § 1, rodzice/prawni opiekunowie składają stosowne oświadczenia, dołączone do wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białośliwie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy


Krzysztof Sonnenberg


Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 20 c ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący publiczne: przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego i oddział przedszkolny w szkole podstawowej, zobowiązany jest określić kryteria, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Kryteria te stosuje się wówczas, gdy liczba kandydatów do przedszkola/oddziału przedszkolnego jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, zaś zastosowanie kryteriów określonych w art. 20 c ust. 2 ustawy o systemie oświaty (I etap rekrutacji), dało wynik równorzędny - niepozwalający rozstrzygnąć kwestii naboru. Proponuje się przyjęcie 4 kryteriów, które powinny umożliwić dokonanie rozstrzygnięć podczas rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych a jednocześnie zapewnić jak najlepszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny w której rodzice /opiekunowie prawni albo samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. Dzieci 5 letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają zapewnione miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z mocy prawa.

Wójt


Krzysztof Rutkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »