| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/37/15 Rady Gminy Kobyla Góra

z dnia 7 kwietnia 2015r.

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6j ust. 3b, 6k ust. 3, 6l ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), Rada Gminy Kobyla Góra uchwala, co następuje:

§ 1. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku wynosi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

1) 110zł jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny,

2) 220 zł jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

§ 2. 1. Opłatę określoną w §1 uiszcza się w czterech równych częściach, w terminach: do 15 marca, 15 maja,
15 września, 15 grudnia, na rachunek Urzędu Gminy Kobyla Góra.

2. Opłatę można także uiścić jednorazowo w terminie do 15 marca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobyla Góra.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Jakóbczak


Załącznik do Uchwały Nr V/37/15
Rady Gminy Kobyla Góra
z dnia 7 kwietnia 2015 r.
uzasadnienie.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »