reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/37/2015 Rady Miejskiej w Okonku

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Okonek na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2015 rok nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku zmienionej uchwałą nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 stycznia 2015 roku oraz uchwałą nr VIII/31/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 lutego 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 28 180 516,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 987 440,50 zł;

b) dochody bieżące w wysokości 27 193 076,00 zł;

2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej Nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 28 651 789,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące 26 589 617,05 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 17 408 978,05 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 333 480,00 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 075 498,05 zł

b) dotacje na zadania bieżące 3 147 000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 673 639,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 0,00 zł

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 360 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe: 2 062 172,45 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 062 172,45 zł;

4. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej Nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. w § 5 zmienia się ogólny poziom i strukturę planowanych rezerw budżetu gminy. Łączny poziom rezerw zostaje określony w kwocie 377 031,00 zł w tym:

1) ogólna w kwocie 270 796,00

2) celowe w kwocie 106 235,00 zł;

w tym rezerwy celowe na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000,00 zł,

b) rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej 26 235,00 zł,

6. w § 7 dokonuje się zmian w wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

7. treść załącznika nr 5 uchwały budżetowej Nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

8. w § 8 dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2015 roku oraz zakresie i kwotach dotacji przekazywanych z budżetu gminy.

9. treść załącznika nr 6 uchwały budżetowej Nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

10. w § 9 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

11. treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej Nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

12. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2015 rok.

13. treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej Nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

14. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w 2015 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego.

15. treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej Nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/37/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/37/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/37/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/37/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/37/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/37/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/37/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Dębska

Prawnik i menadżer LexOmni.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama