reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Mieścisko

z dnia 2 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) Rada Gminy Mieścisko uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/11/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się i zmniejsza wydatki budżetu gminy o kwotę 137.000 zł, § 2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały Nr III/11/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2014 roku zwiększa się i zmniejsza o kwotę 137.000 zł i po zmianach wynosi 20.460.832 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 18.607.832 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.853.000 zł.

§ 2. Paragraf 2 punkt 4 Uchwały Nr III/11/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2014 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki majątkowe na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr VI/32/2015
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 2 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2015 r. zwiększając i zmniejszając plan wydatków.

Zwiększa się i zmniejsza wydatki o kwotę: 137.000zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się o kwotę 90.000 zł paragraf 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. środki budżetowe zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku - etap II. Budowa wiaty składowania osadów".

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 137.000 zł paragraf 4270 - zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem (doraźnym wzmocnieniem) obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej ul. Kolejowa przez Rów W4 w m. Mieścisko.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 47.000 zł paragraf 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. środki budżetowe zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali sportowej w Mieścisku".

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama