reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/53/2015 Rady Gminy Kwilcz

z dnia 28 kwietnia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.[1])) Rada Gminy Kwilcz uchwala, co następuje.

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez ustalenie, że opłata ta stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w § 1:

1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 7,00 zł miesięcznie od mieszkańca,

2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 14,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, według jego pojemności:

1) 90 l - 20,27 zł,

2) 120 l - 26,60 zł,

3) 240 l - 48,10 zł,

4) 1100 l - 260,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVI/185/2012 Rady Gminy Kwilcz z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej stawki (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 1037).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Korpik


Uzasadnienie

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Z możliwych czterech wariantów naliczania stawki opłat:

- od liczby mieszkańców,

- od zużytej wody,

- od powierzchni lokali mieszkalnych,

- od gospodarstwa domowego

uznano, że najsprawiedliwszą społecznie metodą jest odniesienie wielkości ponoszonych opłat od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Gmina musi dokonać wyboru wyłącznie jednej metody, dla wszystkich nieruchomości. Naliczanie opłat od zużytej wody w dalszym postępowaniu nie zostało uwzględnione. Gmina Kwilcz nie jest w pełni zwodociągowana a weryfikacja każdorazowo zmiennej ilości zużytej wody powodowałyby znaczny koszt obsługi administracyjnej. Dla mieszkańców oznaczałyby to także utrudnienia związane ze składaniem każdorazowo korekt deklaracji o wysokości należnej opłaty. Powierzchnia lokali mieszkalnych jest łatwa do weryfikacji, jednakże powierzchnia mieszkalna w żadnym stopniu nie odzwierciedla ilości powstających odpadów. Przyjęcie jednej stawki od gospodarstwa domowego byłoby jedną z prostszych metod naliczania z punktu widzenia pracy Urzędu Gminy, jednakże osiągnięta w ten sposób stawka za odpady byłaby krzywdząca dla osób samotnych czy gospodarstw domowych z mniejszą liczbą mieszkańców. Naliczanie stawki od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość będzie metodą najsłuszniejszą. Ilość powstających odpadów jest między innymi związana z ilością osób korzystających z danej nieruchomości. Metoda ta nie jest pozbawiona również wad np. kłopotliwa weryfikacja danych przedstawionych w deklaracji. Mając na względzie słuszny interes obywateli Gminy Kwilcz należy przyjąć sposób naliczania opłaty najmniej krzywdzący. Wysokość zmienionej stawki opłaty wynika z odniesienia ilości przekazywanych na składowisko odpadów komunalnych od osób fizycznych, kosztów z tym związanych do ilości osób zamieszkujących daną gminę. Kalkulację kosztów oparto również na obecnie obowiązujących cenach odbioru i zagospodarowania odpadów uwzględniając również dodatkowe obowiązki narzucone na gminy zmienioną ustawą. Stąd też podjęcie uchwały w obecnym kształcie jest uzasadnione.

Wójt Gminy


Stanisław Mannek


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama