reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/64/2015 Rady Miasta Gniezna

z dnia 27 maja 2015r.

w sprawie: określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 9 lit a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594 ze zm.), art. 34 ust.1 pkt 3, art.37 ust. 2 pkt 1, art. 67 ust. 1, 1a art., 68 ust. 1 pkt 7, ust.1a, art. 70 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014, poz.518 ze zm.), art. 2 i art. 3 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.(Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 903 ze zm.), art. 21 ust 4 i ust 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz. 150) Rada Miasta Gniezna uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się do sprzedaży samodzielne lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego lub własności gruntu, z wyłączeniem lokali socjalnych oraz lokali przeznaczonych do kapitalnego remontu i o złym stanie technicznym.

2. Sprzedaż wynajmowanych lokali mieszkalnych następuje na rzecz osób fizycznych będących ich najemcami, którzy nie zalegają z opłatami czynszowymi.

3. Szczegółowy wykaz budynków, w których lokale mieszkalne zostały przeznaczone do sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W przypadku rezygnacji najemcy z pierwszeństwa w nabyciu zajmowanego lokalu, Prezydent Miasta może wskazać najemcy lokal mieszkalny w nieruchomości, w której nie prowadzi się sprzedaży lokali mieszkalnych bądź w uzasadnionych przypadkach może sprzedać lokal w trybie przetargowym.

§ 3. Wyodrębnienie lokali mieszkalnych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 903 ze zm.).

§ 4. 1. Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

2. Cenę lokalu mieszkalnego stanowi wartość lokalu określona przez rzeczoznawcę majątkowego pomniejszona o kwotę zrewaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, wniesionej przez najemcę przewidzianej w ustawie o z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

§ 5. 1. Wyraża się wolę udzielenia bonifikaty od ceny lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę w wysokości 90 %.

2. Na wniosek nabywcy płatność może zostać rozłożona na dwie raty, płatne w okresie 6 miesięcy.

3. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega zabezpieczeniu hipotecznemu i oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

4. Warunki zwrotu bonifikaty określa ustawa o gospodarce nieruchomościami.

§ 6. Ustala się pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu przy sprzedaży lokali mieszkalnych w wysokości 15 % ceny gruntu.

§ 7. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywający.

§ 8. Traci moc Uchwała nr XXXIX/448/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 16 września 2009 r.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gniezna


Michał Glejzer


Załącznik do Uchwały Nr IX/64/2015
Rady Miasta Gniezna
z dnia 27 maja 2015 r.

WYKAZ BUDYNKÓW, W KTÓRYCH LOKALE MIESZKALNE ZOSTAŁY PRZEZNACZONE
DO ZBYCIA

Lp.

Adres nieruchomości

1.

17 Dywizji Piechoty 11a

2.

17 Dywizji Piechoty 2

3.

17 Dywizji Piechoty 3

4.

17 Dywizji Piechoty 3a

5.

17 Dywizji Piechoty 5

6.

17 Dywizji Piechoty 5a

7.

17 Dywizji Piechoty 7

8.

17 Dywizji Piechoty 9

9.

3 Maja 14

10.

3 Maja 21

11.

3 Maja 30

12.

3 Maja 32

13.

3 Maja 7

14.

Bł. Jolenty 18

15.

Budowlanych 21

16.

Budowlanych 24

17.

Budowlanych 25

18.

Budowlanych 26

19.

Budowlanych 28

20.

Budowlanych 29

21.

Budowlanych 30

22.

Budowlanych 32

23.

Budowlanych 33

24.

Budowlanych 35

25.

Budowlanych 37

26.

Budowlanych 38

27.

Budowlanych 39

28.

Chociszewskiego 27

29.

Chrobrego 11

30.

Chrobrego 24

31.

Chudoby 4

32.

Chudoby 6

33.

Chudoby 8

34.

Cierpięgi 1/Czysta 2C

35.

Cierpięgi 18

36.

Cierpiegi 26

37.

Cierpiegi 7

38.

Cymsa 10

39.

Cymsa 4

40.

Cymsa 6

41.

Cymsa 8

42.

Czysta 2a

43.

Dalkoska 17

44.

Dalkoska 18

45.

Dalkoska 19

46.

Dalkoska 20

47.

Dąbrówki 1

48.

Dąbrówki 13

49.

Dąbrówki 16

50.

Dąbrówki 17

51.

Dąbrówki 8

52.

Garbarska 3

53.

Garbarska 6

54.

Grunwaldzka 5/Wesoła 1

55.

Grunwaldzka 5a

56.

Grunwaldzka 7

57.

Grzybowo 15

58.

Grzybowo 35

59.

Jasna 3

60.

Jeziorna 13

61.

Kaszarska 3

62.

Kilińskiego 17

63.

Kołłątaja 20

64.

Konikowo 2

65.

Kościuszki 12

66.

Kościuszki 13

67.

Kościuszki 9

68.

Krótka 4

69.

Krucza 1

70.

Krucza 2

71.

Krzywe Koło 5

72.

Krzywe Koło 5b

73.

Lecha 12

74.

Lecha 12a

75.

Lecha 1a, 1b

76.

Lecha 5

77.

Libelta 52

78.

Łaskiego 15

79.

Laskiego 17

80.

Łubieńskiego 15

81.

Łubieńskiego 4-6

82.

Łubieńskiego 8

83.

Mickiewicza 3-4

84.

Mieszka I 15

85.

Mieszka I 16-18

86.

Mieszka I 29-35

87.

Mieszka I 37

88.

Mieszka I 48

89.

Mieszka I 54

90.

Mieszka I 56

91.

Orzeszkowej 10

92.

Orzeszkowej 14

93.

Orzeszkowej 16 - 18

94.

Orzeszkowej 8

95.

Os. Jagiellońskie 20

96.

Os. Kazimierza Wielkiego 21

97.

Plac 21 Stycznia 11

98.

Plac 21 Stycznia 5

99.

Pocztowa 18

100.

Podgórna 7

101.

Poznańska 18

102.

Poznańska 20

103.

Poznańska 26

104.

Pstrowskiego 13

105.

Pstrowskiego 15

106.

Reymonta 15

107.

Roosevelta 59 a

108.

Roosevelta 59 b

109.

Roosevelta 61

110.

Roosevelta 63/Staszica 1

111.

Roosevelta 67

112.

Roosevelta 69

113.

Rynek 10

114.

Rynek 12

115.

Rynek 14

116.

Rynek 4

117.

Sienkiewicza10

118.

Sienkiewicza 18

119.

Sienkiewicza 19

120.

Sienkiewicza 22

121.

Sienkiewicza 24

122.

Sienkiewicza 27

123.

Słomianka 10, 10a, 10b

124.

Słomianka 11/Św. Wawrzyńca 39

125.

Słomianka 7

126.

Słowackiego 11

127.

Sobieskiego 13, 13 A

128.

Staszica 2

129.

Staszica 11

130.

Staszica 7

131.

Staszica 9

132.

Św. Wawrzyńca 10

133.

Św. Wawrzyńca 39a

134.

Świętokrzyska 4

135.

Tumska 14

136.

Warszawska 26

137.

Warszawska 33

138.

Warszawska 39

139.

Warszawska 5

140.

Warzywna 9

141.

Witkowska 28

142.

Witkowska 30

143.

Witkowska 32

144.

Witkowska 34

145.

Wrzesińska 3

146.

Wyszyńskiego 18

147.

Wyszyńskiego 25/27, Jasna 4,5

148.

Wyszyńskiego 7

149.

Zaułek 6

150.

Zielony Rynek 9

151.

Zielony Rynek 6

152.

Zielony Rynek 8

153.

Żuławy 31/ Świętokrzyska 7

154.

Żuławy 34

155.

Żwirki i Wigury 23

156.

Żwirki i Wigury 25


Uzasadnienie

Uchwała określa zasady sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz wyrażenia woli udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny.

Niniejsza uchwała jest konsekwencją podjętych wcześniej uchwał, których realizacja doprowadziła do powstania dużej ilości Wspólnot Mieszkaniowych.

Zastosowanie bonifikaty ma na celu uporządkowanie rozproszonej prywatyzacji mieszkań na rzecz ich dotychczasowych najemców i tak:

1. W budynkach częściowo sprywatyzowanych na doprowadzeniu do sprzedaży pozostałych mieszkań
- ujednolicenie formy własności.

2. Zaoferowaniu lokali zamiennych najemcom, którzy nie są zainteresowani wykupieniem dotychczas zajmowanego lokalu w nieruchomościach przeznaczonych do całkowitej prywatyzacji.

Projekt ten uwzględnia zarówno sprawdzone rozwiązania dobrze funkcjonujące w dotychczasowej uchwale, jak również wprowadza zmiany w zakresie koniecznym z uwagi na zmiany w przepisach prawnych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama