reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/46/15 Rady Gminy Kaźmierz

z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie określenia wzorów obowiązujących na terenie Gminy Kaźmierz w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r., poz. 379, poz. 1072), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r., poz. 1381; z 2014r., poz. 40), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r., poz. 465) Rada Gminy Kaźmierz uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się na terenie Gminy Kaźmierz wzory formularzy mających zastosowanie w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym:

1) IN-1 Informacja w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego - załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) DR-1 Deklaracja na podatek rolny - załącznik Nr 3,

4) DL-1 Deklaracja na podatek leśny - załącznik Nr 4,

5) Z-1 Dane o podatnikach podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego - załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/82/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Kaźmierz w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011r., Nr 339, poz. 5761).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Arleta Wojciechowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/46/15
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/46/15
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/46/15
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/46/15
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/46/15
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII/46/15

Rady Gminy Kaźmierz

z dnia 25 maja 2015 r.

W dniu 24.04.2015r. do Biura Rady Gminy Kaźmierz wpłynął wniosek Prokuratora Rejonowego w Szamotułach (pismo nr PA.333/2014 z dnia 22 kwietnia 2015 r.) o zmianę uchwały Rady Gminy Kaźmierz Nr XV/82/11 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Kaźmierz w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, załącznikach od podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości zawartych w załącznikach do uchwały NR IN-1, NR DN-1, NR DR-1, NR DL-1 w zakresie pouczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wydanej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

W piśmie wskazano, że brak jest podstaw, upoważnienia ustawowego do zawarcia we wzorach informacji i deklaracji podatkowych zapisu dotyczącego odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 czerwca 2014 r. sygn. I SA/Kr 655/14).

Biorąc powyższe pod uwagę konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały, która uwzględniać będzie zmiany w zakresie pouczenia podatnika o odpowiedzialności karnej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Dębska

Prawnik i menadżer LexOmni.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama