reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Lisków

z dnia 11 czerwca 2015r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budy Liskowskie I

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Statut Sołectwa Budy Liskowskie I stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/23/98 Rady Gminy w Liskowie z dnia 29.12.1998 r. w sprawie statutu sołectwa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr VIII/53/2015
Rady Gminy Lisków
z dnia 11 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/53/2015

Rady Gminy Lisków

z dnia 11.06.2015 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budy Liskowskie I.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Jednostki pomocnicze w naszej gminie to 20 sołectw, które funkcjonują w oparciu o swe statuty. Dotychczas obowiązywał jeden wzorcowy statut dla wszystkich 20 sołectw przyjęty Uchwałą Nr III/23/98 Rady Gminy w Liskowie z dnia 29.12.1998 r. w sprawie statutu sołectwa. Treść tego statutu wymagała doprecyzowania niektórych jego postanowień bądź uregulowania spraw do tej pory nieunormowanych w sposób wyczerpujący. Projekty statutów jednostek pomocniczych podlegają konsultacji z mieszkańcami sołectwa. Procedurę przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Lisków określa Uchwała
Nr XXIII/171/2013 Rady Gminy Lisków z dnia 28 lutego 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 r., poz. 2285). Na podstawie Uchwały
Nr IV/22/2015 Rady Gminy Lisków z dnia 09.02.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Lisków w sprawie projektów statutów sołectw Wójt Gminy Lisków wydał Zarządzenie Nr OR.0050.5.2015 z dnia 23.02.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Lisków w sprawie projektów statutów sołectw. Konsultacje te miały na celu poznanie opinii mieszkańców co do opracowanych projektów statutów.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zebrań wiejskich w każdym sołectwie w dniach od 03.03.2015 r. do 15.04.2015 r., w trakcie których mieszkańcy mieli możliwość składania wniosków i uwag do projektu statutu danego sołectwa. Mieszkańcy mieli też możliwość składania wniosków i uwag w formie pisemnej na formularzu za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłanych drogą elektroniczną do Urzędu Gminy w Liskowie.

Mieszkańcy sołectw nie wnieśli uwag czy swoich propozycji do przedstawionych projektów.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Dwojewski

Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama