| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/105/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W miejscowości Zalasewo istniejącej ulicy, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako:

- działka nr 237/2, ark. 12 i działka nr 237/1, ark. 14, obręb Zalasewo, nadaje się nazwę:

Spacerowa

oraz nieruchomości przeznaczonej pod ulicę, która nie posiada nazwy, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako:

- część działki nr 239/13, ark. 14, obręb Zalasewo, która stanowi dalszy ciąg układu komunikacyjnego ulicy Spacerowej, nadaje się nazwę:

Spacerowa

2. Szczegółowe położenie przedmiotowej ulicy wskazano na załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XI/105/2015
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W miejscowości Zalasewo istnieje ulica, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki numer: 237/2 i 237/1 z funkcjonującą nazwą Spacerowa, ujęta w rejestrze sieci ulic od 1988 roku.

W związku z brakiem uchwały nadającej nazwę ulicy przedkłada się niniejszą propozycję, która nadaje nazwę ul. Spacerowa.

Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz proponuje przedłużenie ul. Spacerowej o część działki nr 239/13, aby teren przeznaczony pod ulicę w dalszej części nosił tę samą nazwę.

W związku z powyższym ulica, w skład której wchodzą ww. działki, otrzymała nazwę:

Spacerowa

W skład ulicy wchodzą działki nr: 237/2 i 237/1 stanowiące własność Gminy Swarzędz oraz część działki nr 239/13, która stanowi współwłasność osób fizycznych.

Propozycja przedłużenia nazwy zyskała akceptację współwłaścicieli działki nr 239/13 i Rady Sołeckiej wsi Zalasewo.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »