| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/51/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania z boiska sportowego w Kąkolewie

Na podstawie art. 40 ust.1 i ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin określający zasady korzystania z boiska sportowego położonego w Kąkolewie, gmina Grodzisk Wielkopolski, w brzmieniu:

Wejście na boisko jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu.

2. Boisko jest czynne we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 - 22.00.

3. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych administrator może zabronić korzystania z boiska.

4. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.

5. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

6. W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z przeznaczeniem zabrania się :

a) korzystania z boiska bez zgody administratora,

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy, wnoszenia żywności,

f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

h) wprowadzania zwierząt,

i) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

j) wnoszenia wszelkiego rodzaju przedmiotów niebezpiecznych.

7. Na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby:

a) znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

b) zakłócające porządek i używające wulgarnego słownictwa.

8. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniem ust. 6 i 7 Regulaminu korzystania z boiska podejmuje administrator, który w zależności od sytuacji może:

a) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

b) nakazać opuszczenie terenu boiska sportowego.

9. Użytkownicy korzystają z boiska na własna odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

10. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Do Uchwały Nr X/ 51/2015

Rady miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim

z dnia 25 czerwca 2015r

W związku z wybudowaniem boiska sportowego w miejscowości Kąkolewo gmina Grodzisk Wielkopolski, z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z niego osób, niezbędne staje się prawne uregulowanie zasad korzystania z obiektu.

Uchwalenie Regulaminu nałoży na korzystających z boiska sportowego obowiązek stosowania określonych norm i zasad zachowania. Umieszczenie tablicy informacyjnej zawierającej tekst regulaminu oraz zasad zachowania na terenie obiektu jest konieczne w odniesieniu do ewentualnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieszczęśliwych wypadków, kierowanych do Gminy Grodzisk Wielkopolski.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »